Om Snuskungens runda

Om rundslingan
Du promenerar genom tre naturreservat med delvis olika karaktär: 1) Judarskogen med blockrika De Geermoräner från isavsmältningen, leende ängsmarker och anlagda dammar för vattensalamandrar och groddjur, 2) Grimsta med hällmarkstallskog och fuktlövskogar, 3) Kyrksjölöten med rik biologisk mångfald, inte minst vad gäller fågellivet. I söder går du strandpromenaden längs Mälaren med utsikt över Lovön och i norr passerar du de nybyggda bostadshusen i Beckomberga och går i den gamla trädgårdsstaden Norra Ängby. Här finns även några koloniträdgårdar. Särskilt i naturreservaten finns det gott om bänkar för vila eller fikapaus.
Rundan ha fått sitt namn efter snusfabrikanten Knut Ljunglöf som ägde stora delar av Blackeberg vid förra sekelskiftet. Han lät bl.a. bygga villan “Ljunglöfska slottet”, som idag är konferensanläggning.

Hitta hit
Tunnelbana: Gröna linjen mot/från Hässelby strand.
Buss: 113 mellan Solna Centrum och Blackebergs sjukhem; 127 mellan Brommaplan och Nockebyhov.
Bil: Parkeringarna vid Åkeshov; navigera till Åkeshovs gårdsväg 8, Bromma. Parkeringen vid Kvarnviken; navigera till Kanaans väg 57, Bromma.

Kartfakta
Kartunderlag: a) Lantmäteriets GSD Terrängkarta (skala 1:50 000) modifierad och kompletterad efter rekognoscering (2015) och annat kartmaterial, b) Lantmäteriets Höjddata (2 m).
Kartografi: Ingmar Borgström, UtåGåKartor.