Om rundorna

Vad kan du förvänta dig av de föreslagna promenaderna?

Promenaderna är alltid rundslingor. I några fall måste man gå fram och tillbaka samma väg till rundslingan, men det hör till undantagen. På de flesta rundorna kan man hitta genvägar om man inte vill gå hela slingan på en gång. En del rundor ligger också i anslutning till varandra, så vill man gå långt kan man i dessa fall enkelt förlänga.

Tanken är att promenaderna ska vara omväxlande. Det finns vissa rundor som har anpassats efter sevärdheter, men ibland redovisas de på kartan mest för att man ska kunna göra en avstickare om man är intresserad.

Meningen är också att man ska kunna nå en rundslinga med såväl bil som kommunala färdmedel. Det finns dock några enstaka rundor som inte uppfyller det kriteriet.

Promenaderna går på stigar som är väl upptrampade (med enstaka undantag), gångvägar/cykelvägar, mindre vägar/gator. Jag har försökt undvika ridstigar och populära cykelstigar, men de blir fler och fler så det är svårt att undvika dem helt. Tyvärr blir stigar ibland sönderkörda av skogsmaskiner. De ansvariga är ålagda att återställa, så man får utgå ifrån att det är tillfälliga skador.

Promenaderna längs den föreslagna blå kartmarkeringen är alltid rekognoscerade, ibland vid flera tillfällen och årstider. De flesta övriga stigmarkeringar stämmer troligen, men det har inte varit möjligt att kontrollera alla.

De caféer som markerats på kartorna är i vissa fall så kallade sommarcaféer och i vissa fall caféer som bara har öppet på helgerna eller vissa dagar i veckan. Här rekommenderas www.cafékartan.se för mer detaljerad information och telefonnummer så att man kan ringa och fråga.

Lite om bakgrunden till promenaderna

Projektet ”Rundslingor” startade för några år sedan när jag och min hustru började tröttna på våra vanliga promenadrundor i närområdet. Jag bestämde mig för att hitta nya jaktmarker och tog till att börja med hjälp av Lantmäteriets Terrängkarta. Allteftersom projektet framskred tog jag mer och mer hjälp av promenadtips på nätet, inte minst genom informationen på kommunernas och länsstyrelsens hemsidor. Även flygbilder och satellitbilder genom karttjänster som Eniro kunde bidra i sökandet. Och kraven på rundorna höjdes; de skulle helst vara omväxlande, och gärna på lite olika sätt. En runda kunde dras genom såväl skogsmark som kulturmark, en annan längs en strand och inne i bebyggelse, en tredje genom villabebyggelse och hyreshusbebyggelse, en fjärde i gatumiljö och genom parker etc.

En dag gick projektet in i en ny fas som innebar att ambitionsnivån höjdes, dels på den kartografiska designen, dels på den geografiska spridningen. Målbilden blev 100 mil i mina fotspår. För tillfället är jag bara drygt halvvägs till målet och nu gör jag en paus. Halvvägsprojektet har jag döpt till Rundor året runt (om man går en runda per vecka).