37. Adam och Evas runda

Karta för promenad i Nyckelviken och Saltsjö-Duvnäs (ca 10 km)

Promenaden är mycket omväxlande. I norr går du på gångvägar och skogsstigar genom Nyckelvikens vackra naturreservat, med resterna av ett äldre jordbrukslandskap, välbevarade 1700-talsbyggnader och dungar av ädellövskog. Några av de större ekarna är naturminnen och flera hundra år gamla. På försommaren är ängsfloran rik med bland annat den fridlysta Adam och Eva, och efter slåttern strax före midsommar tar betet vid. Vid Nyckelviken växer Pestskråp, en hög medicinalväxt med meterstora blad. Till sevärdheter här hör också visningsträdgården och hembygdsmuseet. I kontrast till detta står etappen på smågatorna i Saltsjö-Duvnäs. På Strandpromenaden finns här några av det moderna Duvnäs ursprungliga villor från början av 1900-talet, och vid Duvnäsviken ser man också lite av resterna av Duvnäs gård, vars historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. Du går också förbi den vackra, röda prästgårdslängan. Båda är markerade som sevärdheter på kartan.

Köp