27. Åfrids runda

Karta för promenad på Lovön, Ekerö (ca 14 km)

Vandringen följer till stor del den blåmarkerade ”Fornstigen”. Denna är dock ca 4 km längre, så var uppmärksam på kartan om du inte vill gå så långt. Större delen av ön är klassad som riksintressant för kulturminnesvården, naturvården och det rörliga friluftslivet och längs rundan och i dess närhet påträffas ett stort antal sevärdheter. De flesta är fornlämningar som åldersmässigt spänner från stenålder till vikingatid. (Rundans namn har hämtats från hällristningen söder om Edeby, där man kan läsa att Åfrid lät hugga hällen.) Men här finns också mer sentida objekt som hänger samman med Drottningholms slott, som medeltida, välbevarade gårdar och torpställen, Kantongatan och Kina slott. Den mest moderna sevärdheten är arkitekten Ralph Erskines första bostad ”Lådan”, som återuppbyggdes här i slutet av 1980-talet. Vandringen går mest på naturstigar eller grusvägar i småkuperad terräng i välskötta skogar och hela tiden med närhet till jordbrukslandskapet. På en kort sträcka mellan hällristningen och väg 261 kan man behöva samsas med kreatur.

Köp