33. Arboristens runda

Karta för promenad vid Görväln, Järfälla (ca 10 km)

Promenaden går i norra delen av Görvälns naturreservat, dels längs Mälarens stränder dels i skogs- och kulturlandskapet en bit inåt land. Den följer bitvis Upplandsleden. Det är ganska små nivåskillnader och stigarna och gångvägarna är lättpromenerade. Skogsmarken är blandad barr- och lövskog, men kring Görvälns herrgård är den mer parklik och domineras av lövträd. Här finns en vacker lindallé utmed vägen som leder till slottsbyggnaden österifrån och här finns också ett sevärt arboretum med exotiska träd på västsidan ner mot Mälaren. Ytterligare en sevärdhet är markerad på kartan, nämligen platsen för Görvälns tegelbruk, som i mitten av 1700-talet sysselsatte 16 personer. Det finns många iordningsställda rastplatser längs rundan och om vädret blir dåligt finns ett vindskydd att söka sig till och till och med en raststuga i slottsparken. Den badsugne har två större badplatser att välja mellan, men det finns också gott om möjligheter till klippbad.

Köp