48. Årstafruns runda runda

Årsta och Enskede (ca 10 km)

Promenaden går delvis på gångvägar i bebyggelse, delvis på stigar i skogen. Det är för det mesta lättgånget, men i Årstaskogen är det under en kort sträcka lite mer kuperat och en knöligare stig. I Årstaskogen promenerar du mest i hällmarkstallskog, ibland med utsikt över Årstaviken och Södermalm, men under sommarsäsongen går du också genom lummig lövskog och prunkande trädgårdar, som vid Dianelunds koloniområde. Du passerar längst i väster Årsta gård, där Märta Helena Reenstierna, Årstafrun, bodde i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Genom hennes berömda dagböcker vet vi mycket om herrgårdslivet på den tiden. Årsta gård ligger vid mynningen av en å som en gång dränerade nästan hela Årsta och Enskede, Valla å. Åmynning hette förr Aros och ”stället vid Aros” blev så småningom Årsta. Sydväst om gården är den gamla åfåran fortfarande tydlig (markerad i kartan med sevärdhetssymbol).

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp