21. Balders runda

Karta för promenad runt Eldgarnsö, Ekerö (6 km för bilburna, 10 km för bussresenärer)

Eldgarnsös vackra natur- och kulturlandskap är ett populärt utflyktsmål. På ön finns gamla ekhagar och andra ädellövskogar med både intressant flora och fauna. Den fridlysta halvparasiten mistel, som är lättast att se före lövsprickningen, är mycket vanlig här. (Enligt nordisk mytologi blev Balder dödad av en pil gjord av mistel.) Den lever oftast på lindar och ibland tillsammans med skalbaggar av familjen långhorningar. Skalbaggen lägger sina ägg i träd som angripits av misteln. Landskapet är i hög grad präglat av människan, som sedan 800-talet bedrivit jordbruk på ön. Jordbruket upphörde på 1950-talet. Då var ön mycket öppnare än idag, men sedan dess har lövskogen mer och mer tagit över. På 90-talet återupptogs kreatursskötseln av de nuvarande markägarna, vilket bidrar till att hålla några av de gamla slåtterängarna och betesmarkerna öppna. Kommer man hit med buss måste man gå ca 2 km fram och tillbaka till rundslingan, som annars är ca 6 km lång.

Köp