44. Bronsgjutarens runda

Karta för promenad i Görvälns naturreservat och i Viksjö, Järfälla
(ca 10 km)

Promenaden går delvis genom Viksjö bebyggelse, som ligger på Viksjö gårds före detta jordbruksmark. Här finns fortfarande lite rester från jordbrukstiden i form av torptomter, som Lilla Lund. Promenaden går här på gångstigar på jämn mark. En stor del av rundan går också i skogen i södra delen av Görvälns naturreservat och sammanfaller då med Upplandsleden. På stigarna över Hummelmorabergen och genom Vreten är terrängen kuperad med nivåskillnader på 50-60 meter. Här är landskapet främst blandskog och hällmarkstallskog. Vid Hummelmora hage öppnar sig ett vackert, betat landskap med stora och ibland mycket gamla, knotiga ekar. Rundans klo är nog ändå fornborgen Gåseborg på Gåsberget. Den är en av Stockholmstraktens mest välbevarade, och genom sentida arkeologiska undersökningar vet man ganska mycket om borgens historia. Man har bland annat hittat rester av ett bronsgjuteri som daterats till 300-500 e. kr.

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp