14. Brorsans runda

Karta för promenad i Örby – Stureby – Bandhagen – Högdalen (ca 10 km)

Du promenerar mest på asfalterade gångvägar eller smågator, men också kortare sträckor på skogsstigar genom grönområden. Du går genom äldre småhusbebyggelse i Örby (en av Stockholms äldsta villastäder, från förra sekelskiftet), Stureby (som när det byggdes på 20-talet kallades Ersta Villastad), Svedmyra och Tallkrogen.  Den sydligaste delen av rundan går genom flerbostadshusen från 50-talet i Högdalen och Bandhagen. Vid Sturebyhöjden passerar du också en liten idyll med lamellhus från 40-talet. Majroskogen är det största av de grönområden som du promenerar igenom. Topografin i området, med höga bergryggar med hällmarkstallskog och mellanliggande fuktiga sprickdalar, har enligt den lokala naturskyddsföreningen bidragit till hög artrikedom i såväl fauna som flora. Av förekommande fåglar kan nämnas kattuggla, stenknäck, morkulla och stjärtmes. En kontrast till denna lite hemliga naturskog är den vackra Örby slottspark med sin plaskdamm – ett populärt tillhåll för både för yngre och äldre.

Köp