36. Bryggarens runda

Karta för promenad i Alvik, Äppelviken och Smedslätten (ca 8 km)

Promenaden går till ungefär lika delar längs Mälarens strand som i bebyggelsen och skogspartierna innanför. Du går på lättgångna skogsstigar, gångvägar och mindre gator. De gårdar och torp som har gett namn till stadsdelarna längs promenaden är på kartan markerade med sevärdhetssymbolen. På Alviksvägen 11-13 passerar du mangårdsbyggnaden till det som var Alviks gård och tidigare säteri. Strax norr om småbåtshamnen i Smedslätten ser man mellan radhusen herrgårdsbyggnaden till det som en gång var Smedslättens gård. Resterna av Äppelvikens gård, som egentligen var ett torp, finns idag på en villatomt på Äppelviksvägen 31. Vid Äppelvikens gård fanns i mitten av 1800-talet Äppelvikshamnen. Den var viktig för den bränneriverksamhet som bryggaren Johan Zacharias Blackstadius bedrev här. Stora Sjövillan, som inrymde bränneriet, finns fortfarande kvar. Missa inte Parks konditori – en pärla i Äppelviken.

Köp