35. Flickornas runda

Karta för promenad vid Rösjön, Sollentuna/Täby (ca 9 km)

Rundan går mest på skogsstigar i Rösjöskogens och Rinkebyskogens naturreservat. Det är barr- och blandskog som dominerar, men i norr finns också några större lövskogsbestånd. Terrängen är kuperad, men det är främst på berget öster om Rösjön (53 m ö.h.) som det är lite brant längs promenadvägen. På toppen går du här i gles tallskog på hällmark och så kallade klapperstenar, som frispolades av havsvågorna i den dåtida skärgården (ca 6000 år sedan). Ännu några tusen år tillbaka flyttades det stora klippblocket i öster hit av inlandsisen, eller av ett isberg från den. Det finns mycket fornlämningar i området. I väster ligger en större runsten med runor från 1000-talet som minner om den mäktige Jarlabanke (se Jarlabankes runda längre norrut), och i norr finns stensträngar (forntida stengärdesgårdar). Vid Påtåker har man gjort arkeologiska utgrävningar av lämningar från järnåldern. En barnbok om de två flickorna Fredrika och Natalie och deras spännande äventyr i Rösjöskogen har inspirerat till rundans namn.

Köp