4. Floras runda

Karta för promenad på Västra Järvafältet (ca 11 km)

Den föreslagna promenaden går mestadels på bilfria grusvägar och på skogsstigar. Det är svagt kuperat längs slingan och mycket lättgånget. Landskapet är ett utpräglat odlingslandskap med frodiga betesmarker med kringströvande highland cattle (bilden), men du går också kortare sträckor genom olika slags skogsmarker. På våren kan du få uppleva fantastiska vitsippshagar när du går genom Hansta naturreservat. Det omväxlande landskapet och våtmarkerna, särskilt runt Säbysjön, bidrar till ett rikt växt- och djurliv. I södra änden av Säbysjön finns ett nybyggt fågeltorn. Härifrån kan man framför allt skåda allehanda andfåglar, men även lom, fiskgjuse m.m. Området är också rikt på fornminnen med fornborgar, gravrösen, en hällristning vid Säby Gård och en ståtlig runsten vid Hägerstalund. Inte mindre än fyra caféer finns längs slingan och vid Väsby gård kan du också besöka Floras Trädgård (som inspirerat vid namngivningen av rundan). Här finns vilda växter från kulturlandskapets olika miljöer och tidsåldrar.

Köp