26. Golfarens runda

Karta för promenad i Solna – Sundbyberg (ca 9 km)

Rundan sammanfaller delvis med den 5 km långa Hälsans stig runt Råstasjön och Lötsjön. Här går du på de mycket populära gångvägarna längs stränderna och i parkmiljön över flacka ängar. Den västra delen av rundan går i lite mer kuperad terräng på gångvägar och smågator. Sjöarna har höga naturvärden med ett rikt djurliv och varierad vegetation. De är välkända fågelsjöar där många rödlistade arter observerats, exempelvis duvhök och buskskvätta. Vid Råstasjöns södra strand finns ett naturminne i form av en rundhäll som inlandsisen skapat, med tydliga isräfflor från tre olika väderstreck. Några hundra meter öster därom ligger ett kulturhistoriskt högt värderat objekt, fastigheten Svanen 1, en villa i medelhavsstil. Mellan sjöarna går du över Golfängarna, döpta efter Råsunda golfbana, som var i bruk mellan 1912 och 1926. När man 100-årsjubilerade banan 2012 öppnades sex av banans ursprungliga hål.

Köp