24. Grenadjärens runda

Karta för promenad i Vinterskogen, Botkyrka (ca 8 km)

Det finns väldigt många stigar kors och tvärs i Vinterskogens naturreservat, men de flesta besökarna håller till i den rofyllda sprickdalen med Övrasjön, Mellansjön och den badvänliga Brosjön. Den föreslagna rundan är ganska lättgången och går dels på skogsstigar i sprickdalen, dels på grusvägar längs betesmarkerna kring Ensta gård och dels på smågator genom villabebyggelsen i Ensta strand och Norrbyvret. Naturreservatet karakteriseras av urskogsliknande hällmarkstallskog och promenadvänlig granskog med stor artrikedom, inte minst vad gäller fågellivet. Vinterskogen fick sitt namn i samband med att Alfred Nobels dynamitlager flyttades hit från Vinterviken i Stockholm i slutet av 1800-talet. Rundan har döpts efter grenadjären L.F. Berglund som bodde i det numera nerbrunna Brotorp, som låg vid Brosjön. Torpet var byggt i slutet på 1600-talet och var en prototyp för hundratals soldattorp som byggdes under Karl XI:s tid. Kungen lär ha inspekterat torpet tillsammans med arkitekten Erik Dahlberg.

Köp