41. Grevinnans runda

Karta för promenad i Tyresö (ca 10 km)

Promenaden går på gångvägar, stigar och smågator runt Tyresö. Den går omväxlande i parkmiljö i anslutning till Tyresö slott, i naturmiljö genom Alby naturreservat och i villabebyggelse genom Strand och längs Erstaviken. Tyresö har en intressant industrihistoria som främst grundar sig i de naturliga förutsättningarna för utvinnande av vattenkraft i Tyresöåns avrinningsområde. Bara inom kartområdet är fallhöjden 13 m mellan Fatburen och Kalvfjärden, och längs Follbrinksströmmen har det ända sedan medeltiden funnits olika slags industrianläggningar, som oljekvarn, valtkvarn, vantmakeri, stålbruk och sågverk. Den som främst utvecklade industriverksamheten i Tyresö var grevinnan Maria Sofia De la Gardie, som också bodde på slottet under andra hälften av 1600-talet. Follbrinksströmmen har en artrik fauna och man kan bland annat få se strömstare och kungsfiskare.

Köp