47. Hällristarens runda runda

Karta för promenad i Slagsta/Norsborg, Botkyrka (ca 9 km)

Den norra delen av rundan går längs Mälarens strand; det är en del av Mälarpromenaden. Längst i väster ligger Norsborgsparken med sina stora gravhögar i lundartad ädellövskog med bland annat bok, avenbok och ädelgran. Österut längs promenaden växer stora, gamla granar i den branta sluttningen ovanför stigen. Här finns också rikligt med mossbeklädda block. Av de vilda djuren är det just nu (2020) bävern som lämnar de tydligaste spåren. På flera ställen längs stranden finns fällda träd och tillhörande karakteristiska, spetsiga stubbar. I den östra och södra delen av rundan går man i eller nära bebyggelsen, men långa sträckor också nära skogen. Här dyker en rad intressanta fornminnen upp, som en mycket välbevarad hällristning, gamla boplatser och ett stort gravröse. Informationsrika skyltar berättar om forntiden. Rundan är mycket lättgången.

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp