38. Jungfruns runda

Karta för promenad vid Ekebyhov och i Jungfrusunds friluftsområde (ca 8 km)

En stor del av promenaden går genom Jungfrusundsåsens friluftsområde, ett mycket välbesökt barrskogsområde såväl sommar som vinter. Gles tallskog dominerar både på bergkullarna och på vidsträckta grusiga och sandiga avlagringar. Dessa är ursprungligen isälvssediment som delvis påverkats av havsvågor under efteristidens landhöjning. Här och där korsar stigarna fossila strandvallar och strandterrasser från den tiden; de är lättast att upptäcka nära utsiktspunkten vid Jungfrusund. I skarp kontrast mot friluftsområdet står jordbruksmarken och det parkliknande landskapet vid Ekebyhov. Herrgårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1600-talet och ägs idag av Ekerö kommun. I anslutning till byggnaden finns Ekebyhovs äppelgenbank med ett 50-tal olika äppelsorter. I trädgården står här ca 130 olika slags fruktträd med informationstavlor som redovisar namn, ursprung m.m.

Köp