38. Jungfruns runda

Karta för promenad vid Ekebyhov och i Jungfrusunds friluftsområde (ca 8 km)

En stor del av promenaden går genom Jungfrusundsåsens friluftsområde, ett mycket välbesökt barrskogsområde såväl sommar som vinter. Gles tallskog dominerar både på bergkullarna och på vidsträckta grusiga och sandiga avlagringar. Dessa är ursprungligen isälvssediment som delvis påverkats av havsvågor under efteristidens landhöjning. Här och där korsar stigarna fossila strandvallar och strandterrasser från den tiden; de är lättast att upptäcka nära utsiktspunkten vid Jungfrusund. I skarp kontrast mot friluftsområdet står jordbruksmarken och det parkliknande landskapet vid Ekebyhov. Herrgårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1600-talet och ägs idag av Ekerö kommun. I anslutning till byggnaden finns Ekebyhovs äppelgenbank med ett 50-tal olika äppelsorter. I trädgården står här ca 130 olika slags fruktträd med informationstavlor som redovisar namn, ursprung m.m.

På kartan framgår hur du hittar dit.

GPS-kartan finns i apparna Lokalsinne (för Android) och Avenza Maps (för Android och iOS). Apparna är gratis, men kartan kostar 30 kr.
Du kan beställa en papperskarta (storlek A5 dubbelvikt i plastficka) genom att skicka ett mail till ingmar.borgstrom(snabel-a)gmail.com. Ange ditt namn och din postadress samt namn på kartan/kartorna du beställer. En karta kostar 30 kr plus brevporto. Du kan beställa 3 kartor för samma porto. Vill du beställa många kartor kan priset diskuteras. Du får besked om leverans och kostnad med vändande mail. Betalning sker sedan med Swish i förväg.

Om du inte redan har Lokalsinne kan du hämta appen här.

Använd QR-koden eller länken nedan för att köpa kartan i Avenza Maps:

https://link.avenza.com/R6tG