20. Kanalbyggarens runda

Karta för vandring runt Öran, Huddinge (ca 9,5 km)

Rundan tar dig genom tre naturreservat vars syfte är att bevara den vildmarksbetonade naturen, både för den biologiska mångfaldens skull och för friluftslivet. Här är djurlivet rikt med bland annat tjäder och orre som karaktärsfåglar. Skogen Hanveden, med Tornberget strax söder om kartområdet, är högst i Stockholmstrakten och Långsjön och Svartsjön tillhör de högst belägna sjöarna på Södertörn. Vandringen går mest på skogsstigar, omväxlande i hällmarkstallskog, längs mossar, kärr och små vattendrag. Går du här när det är blött i markerna kan du få lov att ta omvägar om du inte har gummistövlar. Vid Klagomuren passerar du resterna av ett projekt från 1800-talet. Ägaren till Lissma gård var då Otto Julius Hagelstam och hans plan var att bygga en kanal som skulle kunna transportera jordbruksprodukter ända till Årstaviken. Muren var en del av projektet och byggdes för att leda vattnet mot Lissma istället för att rinna den naturliga vägen söderut och österut. Kraftiga protester från kvarnägare och andra vars vattendrag plötsligt sinade stoppade så småningom projektet.

Köp