40. Klättrarens runda

Karta för promenad runt Tullingesjön i Botkyrka (ca 10, 5 km)

Promenaden går runt Tullingesjön som är förbunden med Mälaren via en grävd kanal mot Albysjön i norr. Sjön ligger i en ca 800 m bred sprickdal med bitvis imponerande bergsbranter. Nivåskillnaden mellan de högsta bergen och sjöns största djup är närmare hundra meter. Vid Örnberget finns en ca 25 m nästan lodrät bergvägg som betraktas som en av Stockholms bästa klätterväggar. På många av de högsta bergen finns fornborgar och på sluttningarna har gamla bo- och gravplatser påträffats, som på så många andra ställen i det fornminnestäta Botkyrka. Rundan går delvis på mindre gator och gångvägar, som på Tullinge strandpromenad i sydost, delvis på stigar genom skog och över kulturmark, som på västsidan. På några ställen går promenaden i starkt kuperad terräng, men man blir ofta belönad efter ansträngningen med en magnifik utsikt över landskapet. I skogsmarken dominerar barr- och blandskog, men längs strandpromenaden finns också lummiga lövskogar och fågelrika våtmarker. Längst i söder pågår modern vattenrening i de båda dagvattenparkerna.

Köp