17. Kolonistens runda

Karta för promenad runt Årstaviken – Hammarbyleden
(ca 10 km)

Delar av den här rundan tillhör de mest promenerade stråken i Stockholm. Många går Årstaviken runt, vilket blir ca 7 km, än fler går hela eller delar av sträckan på Södermalmssidan. Den föreslagna rundan är Årstaviken utökad med Hammarbyleden, vilket innebär att man får göra en båttur över Hammarby sjö. Har man inte varit i Hammarby sjöstad tidigare är detta ett utmärkt sätt att få en överblick över nybebyggelsen. Rundan går mest på asfalt- eller stenbelagda gångvägar och kajer, men runt Årstaviken går man också vissa sträckor på grusstigar, särskilt i Årstaskogen. Runt Årstaviken har man  möjlighet att besöka inte mindre än sex koloniområden, men då får man avvika lite från den föreslagna rundan. Om man gör promenaden i augusti eller september kan man utöka upplevelsen med en båtutflykt till det relativt orörda naturområdet Årsta holmar. Caféer finns både i Årstadal och i Hammarby sjöstad.

Köp