2. Målarprinsens runda

Karta för vandring vid Orlången, Huddinge (ca 12 km)

Promenaden går till större delen i Orlångens naturreservat, delvis på grusvägar, delvis på kultur- och skogsstigar. Landskapet är småkuperat och växlar mellan skog och kulturmark. På några ställen, särskilt vid Balingsta och Bottnen, passerar man lövskogslundar och ekbackar. På informationstavlan här kan man läsa: “Här finns en mångfald av fåglar och andra djur som är beroende av öppna, fuktiga betesmarker, grunda vegetationsrika vattenområden med strandängar samt ett öppet odlingslandskap. De omväxlande omgivningarna med ädellövskog, blandskog, fuktiga videområden och betade torrbackar gör kulturlandskapet rikt på djur och växter.” På promenaden passerar man Balingsta gård och Charlottendal, där prins Eugen, målarprinsen kallad, bodde en tid och målade några av sina kända tavlor, t.ex. “Våren”. Söder om Balingsta finns också den välbevarade väderkvarnen “Holländaren”. (Genvägen genom skogen sydväst om Mellanberg är delvis svårframkomlig.)

På kartan framgår hur du hittar dit.

GPS-kartan finns i apparna Lokalsinne (för Android) och Avenza Maps (för Android och iOS). Apparna är gratis, men kartan kostar 30 kr.
Du kan beställa en papperskarta (storlek A5 dubbelvikt i plastficka) genom att skicka ett mail till ingmar.borgstrom(snabel-a)gmail.com. Ange ditt namn och din postadress samt namn på kartan/kartorna du beställer. En karta kostar 30 kr plus brevporto. Du kan beställa 3 kartor för samma porto. Vill du beställa många kartor kan priset diskuteras. Du får besked om leverans och kostnad med vändande mail. Betalning sker sedan med Swish i förväg.

Om du inte redan har Lokalsinne kan du hämta appen här.

Använd QR-koden eller länken nedan för att köpa kartan i Avenza Maps:

https://link.avenza.com/VBSW