50. Månskensbondens runda

Lissma, Huddinge (ca 9 km)

Rundan är tvådelad och kan genomföras vid olika tillfällen om du vill. Den ena promenaden går runt Lissmasjön i Lissmadalens naturreservat, där du på våren kan studera ett intensivt fågelliv, bland annat från fågeltornet som erbjuder en god överblick över sjön och våtmarken. Ägretthäger är en raritet som dyker upp ibland, men annars är det skrattmåsarna som märks mest. På den andra delen av rundan promenerar du en lång sträcka längs Kvarnsjön, som en gång i tiden bistod med vattenkraften till kvarnen i Kvarntorp. Kvarnsjön är en högt belägen smal sjö med omgivande hällmark och tallbeklädda bergkullar, på så sätt karakteristisk för sprickdalslandskapet i Lännaskogens naturreservat. Men den här sprickdalssjön är ovanligt grund och på flera ställen går du längs myrar och mattor med gungfly. Det luktar av skvattram och du kan stöta på såväl rosling som vattenklöver, tuvull och näckros. Vid Kastellets gård, där månskensbonden håller till, är landskapet helt annorlunda med vackra betesmarker som hävdas enligt traditionella metoder. Här kan du hitta kattfot om du har tur. När du ändå är på plats kan du göra en avstickare till den vackra ekskogen söder om Lissma gård.

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp