43. Nils Albrekt Stefan von Lantinghausen von Höpkens runda

Karta för promenad på Bogesundslandet, Vaxholm
(ca 8,5 km)

Promenaden sammanfaller helt med Stora Slottsrundan, som är en iordningställd rödmarkerad led. Den går mest på skogsstigar, men också på gångvägar i området kring Bogesunds slott. Långa sträckor går promenaden utmed vattnet. Längs Eke fjärd och Släpan i norr får du på sommaren sällskap av fåglar som trivs utanför de vasskantade stränderna, som olika slags änder, sothöna och storskrak. Gnagfällda träd vittnar också om att bävern trivs här. Längs Askrikefjärden, liksom i slottsområdet, går du i lövskog. Här är det fullt med blåsippor och vitsippor på våren och fågelkören är mäktig. Det finns goda möjligheter att inta medhavd matsäck; här finns en raststuga längs rundan och två vindskydd en bit ifrån, och under sommarsäsongen finns Café Parkvillan i närheten av slottet. Parkvillan var tidigare en trädgårdsmästarbostad som byggdes när Nils Albrekt Stefan von Lantingshausen von Höpken var ägare till slottet runt förra sekelskiftet.

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp