30. Olofsons runda

Karta för promenad på Adelsön, Ekerö (14 km)

Den föreslagna rundan utgör också den blåmarkerade Adelsöleden, anlagd av Adelsö Föreningsråd. Du promenerar mest på skogsstigar och mindre vägar i svagt kuperad terräng. I den nordöstra delen är det mer kuperat, särskilt där promenaden går över Kunstaberget (53 m ö.h.) med sitt utsiktstorn. På några ställen passerar du fornlämningar i form av gravfält. Om du utökar rundan med 2 km kan du gå via Skansbergets fornborgar sydost om Stenstorp, utanför kartområdet. Skogsmarken är främst blandskog. I Adelsö-Sättra naturreservat är den av urskogskaraktär, men för övrigt präglas den av ett välskött skogsbruk. På informationstavlan till naturreservatet kan man läsa att norra delen var betesmark på 1700-talet; den tillhörde då”Olofsons beteshaga, hwar uti finns skoug till wedbrand och giärsel, och kan föda 5 eller 6 Creatur sommaren öfver”. Adelsö vandringsled öppnas traditionsenligt varje år på Kristi himmelfärdsdag, med diverse begivenheter arrangerade av föreningsrådet.

Köp