29. Östermans runda

Karta för promenad på Djurö, Värmdö (ca 8 km)

På kartbladet finns en längre runda (8 km) och två kortare (1,1 respektive 0,4 km). De två kortare är markerade stigar (båda kallas Sjöhistoriska stigen) med mycket välgjorda informationstavlor som satts upp av Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn tillsammans med Värmdö kommun. Här får man veta mycket om skärgårdslandskapets natur, kultur och historia. Även en del av den längre rundan följer en sådan stig. Du promenerar omväxlande på skogsstigar och grusvägar, ibland i lummig lövskog, som vid Björkås, ibland i kargare hällmarkstallskog, som vid Svartträsket. Det är lättgånget och utan större nivåskillnader. Havet är hela tiden nära och skärgårdskänslan påtaglig. Här och var stöter man på igenvuxna åkermarker, odlingsrösen och inhägnader som minner om levnadsförhållandena för forna tiders skärgårdsbor.

Köp