52. Säljägarens runda

Hanveden, Huddinge (ca 8 km)

Den föreslagna promenaden går i ett typiskt sprickdalslandskap med omväxlande häll- markstallskog, granskogar, sjöar och sankmarker. Den passerar också Stockholmsområdets högsta punkt, Tornberget, 111 meter över havet. När du står i utsiktstornet på Tornberget kan du försöka föreställa dig följande: För 11 500 år sedan var det ungefär 100 meter tjock inlandsis ovanpå berget. Då bröts isen plötsligt sönder och löstes upp i stora isberg som seglade i väg söderut i det hav, Yoldiahavet, som ersatte isbräckan när den försvann norrut. Tornberget låg då ca 40 meter under havsytan och det fanns musslor och förmodligen också fisk i havet redan då. Landhöjningen var snabb vid den här tiden, men det dröjde ändå 1000 år innan berget stack upp som en kobbe i den sötvattensjö, Ancylussjön, som hade ersatt Yoldiahavet. Ytterligare 1000 år senare paddlade de första människorna in i området. De var säljägare och kom från närmaste fastland i Närkeområdet (150 km härifrån!). Havsytan låg då på nuvarande 80-metersnivån och det enda land som stack upp var Tornberget i den dåvarande Hanvedsskärgården samt några mindre öar i Tyresta och Tyresö. Det var varmare då än nu och på bergkullarna växte en gles skog av björk, tall, ek, vide och havtorn. I de sanka dalstråken och vid havsvikarnas stränder (exempelvis nuvarande Långsjön och Trehörningen) växte alen tätt. Här fanns det också ag som människorna kanske använde för att bygga hyddor av. Var dessa säljägare de första stockholmarna eller var de bara Stockholmsturister?

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp