5. Sångfågelns runda

Karta för promenad på södra Djurgården (ca 10 km)

Det här är en mycket lättgången runda, utan större nivåskillnader och nästan enbart på breda, grusade gångstigar. Nästan hela rundan går längs stränder, bitvis bland stora lövträd, bitvis mer öppet, men hela tiden i parkmiljö. Utsikten längs rundan är också omväxlande. När du går på norra sidan av Djurgårdsbrunnsviken ser du ut över de skogiga och bergiga centrala delarna av Djurgården och Skansen. När du går längs Saltsjön har du hela tiden sällskap av stora och små fartyg och färjor, och på andra sidan vattnet ser du den nya och gamla bebyggelsen längs Nackas stränder. Det finns en mängd sevärdheter längs rundan, varav några har markerats på kartan. Bland alla statyer du går förbi har en valts ut för att ge namn åt rundan: Statyn av Jenny Lind, ”den svenska näktergalen”, passerar du på Framnäs udde.

Köp