34. Snickarens runda

Karta för promenad på Tynningö, Vaxholm (ca 8,5 km)

Promenaden går omväxlande på skogsstigar och på småvägar. Terrängen är småkuperad och endast vid Tynningö klack blir det lite brantare. Men den magnifika utsikten över Torsbyfjärden är absolut värd ansträngningen upp på berget. Med sina 46 m ö.h. är detta Tynningös högsta punkt. I väster går du en längre sträcka i skogen. Det är en blandskog men lövbestånden är ganska utbredda. Vid Stora Maren går du över bäcken som dränerar kärrmarkerna i öster. De lägsta delarna av dessa är den numera nästan helt igenväxta Lilla Maren. När du promenerar på småvägarna går du genom villabebyggelse i gles hällmarkstallskog eller på frodiga gräsmarker i sänkorna. Korta sträckor går du på den större vägen och på några ställen passerar du då små pittoreska busskurer vid hållplatserna. Är du trött eller om det kommer en skur kan du slå dig ner och läsa i någon av de böcker som människor lämnat här. (Hållplatserna är nog mest till för det; bussen kan man stanna var som helst.)

Köp