1. Snuskungens runda

Karta för promenad i Åkeshov – Ängby – Blackeberg –  Rocksta – Beckomberga (ca 10,5 km)

Du promenerar genom tre naturreservat med delvis olika karaktär: 1) Judarskogen med blockrika De Geermoräner från isavsmältningen, leende ängsmarker och anlagda dammar för vattensalamandrar och groddjur, 2) Grimsta med hällmarkstallskog och fuktlövskogar, 3) Kyrksjölöten med rik biologisk mångfald, inte minst vad gäller fågellivet. I söder går du strandpromenaden längs Mälaren med utsikt över Lovön och i norr passerar du de nybyggda bostadshusen i Beckomberga och går i den gamla trädgårdsstaden Norra Ängby. Här finns även några koloniträdgårdar. Särskilt i naturreservaten finns det gott om bänkar för vila eller fikapaus.
Rundan ha fått sitt namn efter snusfabrikanten Knut Ljunglöf, som ägde stora delar av Blackeberg vid förra sekelskiftet. Han lät bl.a. bygga villan “Ljunglöfska slottet”, som idag är konferensanläggning.

Köp