39. Speleologens runda

Karta för promenad i Brevikshalvöns hällmarkstallskog och lövängar i Tyresö (ca 10 km)

Promenaden går dels på stigar i hällmarkstallskog och på smågator i villabebyggelse, dels i dalsänkor mellan bergryggar och längs stranden mot fjärdarna på västsidan. Du passerar genom tre naturreservat:
1) Klövbergets naturreservat har utpräglad hällmarkstallskog på höjderna och lummig ädellövskog med intressanta och i vissa fall sällsynta moss- och lavarter nedanför den sydvästvända bergsbranten. Här finns också ett populärt utflyktsmål för speleologer (grottforskare) i de grottsystem som bildats av nedrasade block från branterna; 2) Dyviks naturreservat är ett mindre reservat med en bergrygg, en rasbrant samt rikligt med lövskog och en intressant flora; 3) Dyviks lövängars naturreservat är ett kommunalt reservat där man försöker bevara och utveckla en bit skärgårdsnatur genom att bland annat bedriva slåtter på ängsmarkerna och hamling i lundarna. Området har en rik flora med många arter som gynnas av slåtter, och här finns också ädellövskog i form av ek och hassel. På andra sidan Dyviksmaren reser sig det spektakulära Korpberget, populärt både bland korpar och klättrare.

På kartan framgår hur du hittar dit.

GPS-kartan finns i apparna Lokalsinne (för Android) och Avenza Maps (för Android och iOS). Apparna är gratis, men kartan kostar 30 kr.
Du kan beställa en papperskarta (storlek A5 dubbelvikt i plastficka) genom att skicka ett mail till ingmar.borgstrom(snabel-a)gmail.com. Ange ditt namn och din postadress samt namn på kartan/kartorna du beställer. En karta kostar 30 kr plus brevporto. Du kan beställa 3 kartor för samma porto. Vill du beställa många kartor kan priset diskuteras. Du får besked om leverans och kostnad med vändande mail. Betalning sker sedan med Swish i förväg.

Om du inte redan har Lokalsinne kan du hämta appen här.

Använd QR-koden eller länken nedan för att köpa kartan i Avenza Maps:

https://link.avenza.com/sd1F