12. Spillkråkans runda

Karta för vandring i Åvaområdet i Tyresta – Haninge
(ca 10 km)

Du vandrar på skogs- och bruksstigar eller grusvägar i blandskog eller på hällmark med låga tallar. Området ligger delvis inom Tyresta naturreservat och landskapet kännetecknas av ett varsamt skogsbruk och ett småskaligt jordbruk med betade hagmarker. På informationsskyltarna får man veta att man kan träffa på Tjäder om man har tur. Det är i så fall förmodligen troligast i hällmarkstallskogen i Åvabergen. I blandskogen längs stränderna och längs vägen mellan Vinåker och Styvnäset förekommer en hel del ganska höga träd som kan vara lämpliga tillhåll för spillkråkan och andra hackspettar. Det är inte osannolikt att du får se någon sådan här. Andra arter som kan dyka upp är kungsfågel, gärdsmyg, duvhök och fiskgjuse. Kanske till och med en eller annan havsörn! Längs skogsstigarna är terrängen bitvis ganska kuperad. Branten mellan badviken vid Boudden och Åvabergen är särskilt krävande; vill du undvika den kan du gå stigen via Åvaträsk i stället. Det är i stort sett lika långt som över Åvabergen.

Köp