31. Spökets runda

Karta för promenad i Trollbäcken, Tyresö (ca 9 km)

Före 1947 hette Trollbäcken Kumla, efter Kumla gård (numera herrgård), som är stamfastighet för stora delar av västra Tyresö. Det är möjligt att de människor som begravde sina döda i gravfältet på Fornudden under yngre järnåldern hade sin boplats där herrgården ligger idag. (Herrgården har ett eget spöke, men det är mer sentida och uppträder i grön sammetskostym.) Mellan Fornudden och Sofieberg går man genom den så kallade Fornuddsparken. Marken här var före 1870-talet en del av Kumlaviken, som då torrlades genom sänkning av Drevviken. Namnet Trollbäcken härstammar från en numera torrlagd bäck som hade sitt utlopp i Hanviksviken. I skogs- och bergsområdet mellan Hanviken och Farmarstigen passerar man Trollbäckens forna källflöden. Promenaden går mest på gångvägar och smågator, men längs Drevviken också på skogsstigar. Där är det lite mer kuperat än utmed resten av rundan.

Köp