7. Sportfiskarens runda

Karta för promenad på norra Munsö (ca 8,5 km)

Rundan går delvis längs Ekerö-Munsöleden, men inte hela tiden, så var uppmärksam om du vill följa den föreslagna promenadvägen. På sträckan väster om Malmvik går du mest i blandskog, men öster därom är det torrare med mycket tallskog. Det beror på att du här går på isälvsavlagringen, Uppsalaåsen, som löper längs hela östsidan av Munsön. Avlagringen är starkt påverkad av tidigare täktverksamhet, men det är ganska länge sedan och spåren är inte så tydliga annat än Laxsjön, som är ett vattenfyllt grustag. Här har man anlagt rastplatser, motionsspår, en badvik och planterat in ädelfisk. Här finns också en parkeringsplats men det är bara Jehanders och fiskeföreningen som har tillträde till vägen hit. Längst ut på Malmhuvud, norr om den höga, delvis bortschaktade åskullen stöter du på mer orörda delar av avlagringen. Det är ett spännande småkulligt landskap med låg tallskog bland de rundade stenarna och blocken. I söder, vid Lindevik, Eknäs och Nybygget går du längs jordbrukslandskapets åkrar och hästhagar.

På kartan framgår hur du hittar dit.

GPS-kartan finns i apparna Lokalsinne (för Android) och Avenza Maps (för Android och iOS). Apparna är gratis, men kartan kostar 30 kr.
Du kan beställa en papperskarta (storlek A5 dubbelvikt i plastficka) genom att skicka ett mail till ingmar.borgstrom(snabel-a)gmail.com. Ange ditt namn och din postadress samt namn på kartan/kartorna du beställer. En karta kostar 30 kr plus brevporto. Du kan beställa 3 kartor för samma porto. Vill du beställa många kartor kan priset diskuteras. Du får besked om leverans och kostnad med vändande mail. Betalning sker sedan med Swish i förväg.

Om du inte redan har Lokalsinne kan du hämta appen här.

Använd QR-koden eller länken nedan för att köpa kartan i Avenza Maps:

https://link.avenza.com/Buhs