51. Stigfinnarens runda

Törnskogen, Sollentuna/Upplands Väsby (ca 9,5 km)

Förutom några hundra meters promenad på asfalt i Vaxmora är det här en riktig skogspromenad. Du går mest genom blandskog mellan bergkullarna, men ibland också i vacker hällmarkstallskog på höjdpartierna. På några ställen, som vid de gamla odlingsmarkerna och vid Norrvikens strand, öppnar sig landskapet. Rundan går i kuperad terräng, men stigarna är välskötta och lättgångna. Längs den återfunna forntida Långbroleden i öster har några kulturhistoriska sevärdheter markerats på kartan. På den västra delen av rundan finns också ett antal naturfenomen utmärkta. Naturskyddsföreningen i Sollentuna och kommunerna har gjort ett omfattande arbete med att göra området tillgängligt för friluftslivet. Här finns ett stort antal markerade stigar och på naturskyddsföreningens hemsida kan du beställa informationsmaterial om området och om stigar med olika teman och intressanta platser. Är du här på sommaren bör du besöka den vackra Vaxmora äng som hävdas med slåtter av naturskyddsföreningen. Vid Vaxmora torp anordnas ibland aktiviteter av torpets stödförening.

På kartan framgår hur du hittar dit.

Köp