18. Tegelmakarens runda

Karta för vandring på Bogesundslandet (ca 10 km)

Den föreslagna rundan heter Stortallsrundan på stigmarkeringar och informationstavlor i området. Den västra delen utgör Frösviksrundan och går man den genar man längs den streckade kartmarkeringen.  Den 350-åriga Stortallen har markerats som sevärdhet, men snart är den ett minne blott, sedan den bröts sönder och dog 2014. Desto mer levande är lindarna i Domänreservatet Lindskogen, även dessa i flera fall mer än 300 år gamla. Skogstypen, med en speciell ört- och svampflora, är skyddsvärd eftersom den egentligen tillhör mer sydländska lövskogar. Som sevärd får man också räkna Tegelbrukshagen. I närheten låg tills i början av 1800-talet ett tegelbruk och i hagen bröt man lera. Täktgroparna ser man fortfarande i den täta almskogen, men byggnaderna finns inte kvar. Här kan man påträffa vätteros, en av få svenska växter utan klorofyll.

Köp