3. Telefonfabrikörens runda

Karta för promenad runt Aspen, Botkyrka (ca 10 km)

Promenaden går omväxlande på stigar och småvägar, delvis i odlingslandskapet, delvis i skog. Det finns välordnade spänger där stigen går i sankmarkerna runt sjön. Om du går här under vår/sommar rekommenderas avstickaren till den vackra beteshagen på Ekholmen. Den är särskilt sevärd i vitsippstider. Området är rikt på fornlämningar, framför allt vid Nedre Söderby. Där kan du läsa på informationstavlor om de hålvägar, gravklot, stensättningar mm som finns här.
Rundan har fått namn efter telefonfabrikören Lars Magnus Ericsson, grundare till företaget LM Ericsson (numera bara Ericsson), som lät bygga Hågelby gård och anlägga Hågelbyparken i början av 1900-talet.

Köp