32. Trojeborgbyggarens runda

Karta för promenad vid Låssa, Upplands-Bro (ca 8,5/10,5 km)

Du promenerar på lättgångna skogsstigar, delvis på Uppsalaåsens flacka krön och nedanförliggande fossila strandlinjer och sandavlagringar, delvis i den lite mer kuperade terrängen mot Mälaren i väster. Längst i norr passerar du också den spektakulära dödisgropen Djupdal. I den sydöstra delen av rundan ligger Rösaring. Platsen och dess omgivningar är starkt präglad av fornlämningar av olika slag. Mest unik är den så kallade fornvägen, som av vissa tolkats som en processionsväg. Den kan ha använts vid begravningar eller kanske i samband med fruktbarhetsriter. Överhuvudtaget finns det mycket spekulationer om platsen, kanske för att den bara delvis utforskats av arkeologer. Rundan har namngivits med hänsyftning på den ringformade labyrint som ligger i södra änden av fornvägen. Den sortens labyrinter kallas för Trojeborgar och anses ha haft en magisk betydelse med kopplingar till fruktbarhetsriter.

På kartan framgår hur du hittar dit.

GPS-kartan finns i apparna Lokalsinne (för Android) och Avenza Maps (för Android och iOS). Apparna är gratis, men kartan kostar 30 kr.
Du kan beställa en papperskarta (storlek A5 dubbelvikt i plastficka) genom att skicka ett mail till ingmar.borgstrom(snabel-a)gmail.com. Ange ditt namn och din postadress samt namn på kartan/kartorna du beställer. En karta kostar 30 kr plus brevporto. Du kan beställa 3 kartor för samma porto. Vill du beställa många kartor kan priset diskuteras. Du får besked om leverans och kostnad med vändande mail. Betalning sker sedan med Swish i förväg.

Om du inte redan har Lokalsinne kan du hämta appen här.

Använd QR-koden eller länken nedan för att köpa kartan i Avenza Maps:

https://link.avenza.com/H3d7