32. Trojeborgbyggarens runda

Karta för promenad vid Låssa, Upplands-Bro (ca 8,5/10,5 km)

Du promenerar på lättgångna skogsstigar, delvis på Uppsalaåsens flacka krön och nedanförliggande fossila strandlinjer och sandavlagringar, delvis i den lite mer kuperade terrängen mot Mälaren i väster. Längst i norr passerar du också den spektakulära dödisgropen Djupdal. I den sydöstra delen av rundan ligger Rösaring. Platsen och dess omgivningar är starkt präglad av fornlämningar av olika slag. Mest unik är den så kallade fornvägen, som av vissa tolkats som en processionsväg. Den kan ha använts vid begravningar eller kanske i samband med fruktbarhetsriter. Överhuvudtaget finns det mycket spekulationer om platsen, kanske för att den bara delvis utforskats av arkeologer. Rundan har namngivits med hänsyftning på den ringformade labyrint som ligger i södra änden av fornvägen. Den sortens labyrinter kallas för Trojeborgar och anses ha haft en magisk betydelse med kopplingar till fruktbarhetsriter.

Köp