9. Uddungarnas runda

Karta för promenad i Skärholmen – Vårby (ca 9 km)

Ungefär halva rundan går längs Mälarens strand, även om du bitvis går en del på gatorna ovanför själva strandlinjen. Resten av promenaden går du på smågator och gångvägar genom Skärholmen, Vårby gård och Vårby, och i dalsänkan med den vackert belägna Skärholmens gård. Promenaden är i huvudsak lättgången, men på två ställen, vid utsiktspunkterna, är det lite mer ansträngande. Det gäller särskilt på Korpberget, där det inte finns någon tydlig stig norr om utsiktspunkten. Här får man söka sig fram och delvis klättra. Men det är definitivt mödan värt om man är här en vacker dag; utsikten över Mälaren, Slagsta och Ekerö är fantastisk och lär erbjuda den vackraste solnedgången i Huddinge kommun. Området är av vildmarkskaraktär och skyddat för sina höga naturvärden. Det är också historiskt intressant bland annat för att man här under vikingatiden tände vårdkasar när man behövde varna Birka för fiender i segelleden nedanför.
Man tror att de första Huddingeborna, ”uddungarna”, levde på en udde i Mälaren vid nuvarande Vårby.

Köp