28. Vaxljusfabrikörens runda

Karta för promenad i Askrike-Björnbo-Rudboda-Yttringe, Lidingö (ca 9 km)

Promenaden går på gångvägarna längs Kyrkvikens norra strand och genom ängsbackarna vid Yttringe, på skogsstigarna mot Askrikefjärden och någon kilometer på smågatorna i Askrikes villakvarter. Den södra delen går i flack terräng medan den norra är lite mer kuperad. Yttringe bär på en intressant kulturhistoria med anor från medeltiden. I ett köpebrev från 1381 nämns Östra Yttringe med namnet ”Ytra aengia”. Det utgjorde då de ”yttre ängarna” till Bo gård (då Vikby) norr om nuvarande Lidingövallen. Även halvön Hustegaholm har en spännande historia. Hit bör man absolut göra en avstickare både för den vackra naturens och bebyggelsens skull. Landskapet har hagmarkskaraktär med gamla ekar, en lindallé och en frodig lundvegetation. De vackra byggnaderna är från början av 1800-talet. Det hus som idag används som sommarcafé, den så kallade Pensionärsvillan, byggdes kring 1830 av vaxljusfabrikören Fredrik Modin, som då flyttade sin ljustillverkning hit från Södermalm.

Köp